قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

شاید زمانی در زندگیت خوشبختی را حس کنی ،لبخند بزنی ،همه چیز بر وفق مرادت باشد،اما طولی نخواهد کشید که جای خالی ام را احساس خواهی کرد.

همان زمان که خیلی دیر شده است.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۸

میدانم افسانه ها روزی به حقیقت خواهند پیوست 

چون تو افسانه ی منی

فقط دوبار است که می خواهم با تو باشم

الان وتا ابد

ودر پایان تنها شش کلمه می خواهم به تو بگویم

من نمی توانم بدون تو زندگی کنم

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۱

ستارگان در آسمان میدرخشند

خورشید روز را روشن می کند

ماه شب را

لبخند تو دلم را می لرزاند

وبوسه هایت قلبم را گرم.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۶

از زمانی که تو را دیدم نتوانستم چشمانم را به رویت ببندم 

شرمنده ولی از چشمان من مبهوت کننده تر بود.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۲

ایران دیار مردمانی است 

که به بهشت اعتقاد دارند 

اما از مرگ وحشت دارند.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۱۴

کسی که بخواهد برود را با هزاران دلیل نمی توانی نگه داری

اما کسی که میخواهد بماند بدون هیچ دلیلی خواهد ماند.

آرش ابراهیمی
۲۰ دی ۹۷ ، ۰۱:۴۰

ما به هم مدیونیم به خاطر آن دوستت دارم هایی که پشت دیوار غرورمان بلعیدیم وبه هم نگفتیم

آرش ابراهیمی
۲۰ دی ۹۷ ، ۰۱:۰۴

برای پیشرفت تنها کافی است

علم جای قدرت 

وعقل جای سنت را بگیرد.

آرش ابراهیمی
۲۰ دی ۹۷ ، ۰۰:۵۹

چنان زندگی کن که تا به حال نکرده ای 

وچنان بمیر که انگارهیچ گاه نبوده ای

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۲۳:۳۶
زمانی که به آسمان نگریستم بزرگی اش را درک کردم
اما وقتی به زمین نگریستم تو را دیدم وآسمان را برای همیشه فراموش کردم
چون از آسمان برایم بزرگ تر بودی.
آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۹