قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت ID INSTAGRAM:E.B.HS

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

شاید هزاران دلیل وجود داشته باشه که دیگر زندگی نکنم

اما فقط یک دلیل وجود داره که هنوز به این راه ادامه میدم

آن هم تویی.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۱

وقتی چشمانم را میبندم تورا میبینم 

وقتی چشمانم را بازمیکنم تورامیبینم

بامن چیکار کردی حتی زمانی که فکرم را به سویی دیگر منحرف می کنم

اما بازهم به تو فکر میکنم

بازهم تورا میبینم.


آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۲

هیچ گاه نتوانستم به این پاسخ دهم که آیا عشق ارزش جنگیدن رادارد یانه

ولی وقتی یاد چشمانت افتادم 

باخود گفتم ارزشش را دارد.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۵۶

شاید زمانی در زندگیت خوشبختی را حس کنی ،لبخند بزنی ،همه چیز بر وفق مرادت باشد،اما طولی نخواهد کشید که جای خالی ام را احساس خواهی کرد.

همان زمان که خیلی دیر شده است.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۸

میدانم افسانه ها روزی به حقیقت خواهند پیوست 

چون تو افسانه ی منی

فقط دوبار است که می خواهم با تو باشم

الان وتا ابد

ودر پایان تنها شش کلمه می خواهم به تو بگویم

من نمی توانم بدون تو زندگی کنم

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۴۱

ستارگان در آسمان میدرخشند

خورشید روز را روشن می کند

ماه شب را

لبخند تو دلم را می لرزاند

وبوسه هایت قلبم را گرم.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۶

از زمانی که تو را دیدم نتوانستم چشمانم را به رویت ببندم 

شرمنده ولی از چشمان من مبهوت کننده تر بود.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۲۲

ایران دیار مردمانی است 

که به بهشت اعتقاد دارند 

اما از مرگ وحشت دارند.

آرش ابراهیمی
۲۱ دی ۹۷ ، ۱۳:۱۴

کسی که بخواهد برود را با هزاران دلیل نمی توانی نگه داری

اما کسی که میخواهد بماند بدون هیچ دلیلی خواهد ماند.

آرش ابراهیمی
۲۰ دی ۹۷ ، ۰۱:۴۰

ما به هم مدیونیم به خاطر آن دوستت دارم هایی که پشت دیوار غرورمان بلعیدیم وبه هم نگفتیم

آرش ابراهیمی
۲۰ دی ۹۷ ، ۰۱:۰۴