قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

قلمروی بهشت

برخیز ومخور غم جهان گذران بنشین ودمی به شادمانی گذران چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش

چرا باید به خودم زحمت بدهم تا ستارهای آسمان را نگاه کنم

زمانی که زیباترین ستاره جهان در کنارم نشسته.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۲۶

عشق آغازی شیرین

اما پایانی تلخ دارد

تلخی آن هم 

جدایی است. منظور مرگ

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۱۲

جوانان فکر می کنند افراد پیر احمق هستند

اما پیرها فکر می کنند جوان هستند.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۸
هرگز شادی را فراموش نکن چون قلبت پراز غم می شود
اگر همه جا تاریک است روشنی را به یاد داشته باش
واگر همه چیز سرد است گرما رابه خاطر بسپار
خوبی را بشناس زمانی که شر همه جا را فراگرفته.
آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۶

همیشه دوستت خواهم داشت همانطور که از ابتدا داشتم 

وهمیشه عاشقت خواهم ماند تا انتهایش.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۵

من نام تورا بر ابرها نوشتم 

اما باد آن را برد

نام تورا بر شن وماسه نوشتم

اما امواج آن را ازبین برد

نامت را در قلبم نوشتم 

همان جایی که می دانم همیشه خواهد ماند.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۳۰

یخ ها ذوب می شوند 

برف ها آب می شوند

اما عشق تو هرگز در قلبم نخواهد مرد.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۲۲

در تاریخ هیچ جایی برای بازندها نیست وکسی از آنان یاد نمیکند ،پس همیشه فاتح باش.

آرش ابراهیمی
۱۹ دی ۹۷ ، ۱۴:۱۰

یکی از چیزهایی که کمتر کسی به آن فکر میکند یا توجه، این است که یک روز از همین روزهای هفته که سپری میشوند،وبه سادگی از کنار آنان می گذری چه همراه باغم وچه همراه با شادی باشدخواهی مرد.

می خواهد شنبه باشد یا جمعه.

آرش ابراهیمی
۱۶ دی ۹۷ ، ۱۶:۲۴

زمونه هیچ وقت تغییر نمیکنه

فقط شکلش طور دیگه ای میشه

ولی آدما عوض میشن.

آرش ابراهیمی
۱۶ دی ۹۷ ، ۱۵:۵۳